ssspscssspsc

Seekor Singa, Seorang Putera dan Sebingkai Cermin: Pantulan dan Biasan Singapura12 October 2019

12 Oct 2019 - 26 Jul 2020
Taman Warisan Melayu, Pameran Khas Galeri 1 & 2, Anjung
Free
Pameran khas ini membincangkan kepentingan maritim dan kebudayaan Singapura sebelum penjajahan British dan Belanda di Kepulauan Melayu. Ia bertujuan untuk memaparkan kepada para pengunjung mengenai sejarah Singapura dari sudut pnadangan yang lebih luas dan hubungannya yang lebih mendalam di dalam dan luar rantau ini menerusi penerokaan pelbagai perspektif dunia Melayu, bahan budaya pridumi, dan sumbersumber penjajah Eropah.

Diubah Suai Terakhir: 6 January 2020